மறந்தே போச்சு ரொம்ப நாளாச்சு

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
1974ஆம் ஆண்டு மெல்லிசை மன்னரின் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் இசையமைப்பில் வெளி வந்த
அத்தையா மாமியா என்ற படத்தில் பாலு அவர்கள் எல்.ஆர். ஈஸ்வரியுடன் சேர்ந்து பாடிய இந்த பாடலில் வரும் //மெதுவாய் தொட்டாட மணிவாய் முத்தாட.. வருவாய் என் கண்மணி//
இந்த வரிகளை அப்போதே எவ்வளவு ஜாலியாக பாடியிருகார் கேளுங்கள் நண்பர்களே…பாலு அவர்களின் “அச்சக்.. பச்சக்கென்ற” அருமையான உச்சரிப்பு பாடல்களை ரசிக்க வேண்டுமென்றால் இந்த மாதிரி பாடல்களை தான் கேட்டு ரசித்து அனுபவிக்கவேண்டும். குறிப்பாக அந்த முதலில் வரும் //லா லாலலா லாலலா.. லலலலா லலலலா லலலலா வ்லலலலா// மயங்காத உள்ளங்கள் தான் ஊரினில் உண்டோ? இந்த பழைய பாடலான மறந்தே போச்சு, ட்ராப்டில் எழுதி வைத்து சுத்தமாக மறந்தே போச்சுங்க 2 நாளுக்கு முன்
குழுவில் சில பாலு ரசிகர்கள் நினவு படுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கினங்க இந்த பாடல் நாமும் தான் இந்த பாடலின் உச்சரிப்புகளை ரசிப்போமே……

லா லாலலா லாலலா
லலலலா லலலலா லலலலா லலலலா

மறந்தே போச்சு ரொம்ப நாளாச்சு
மடிமேல் விளையாடி நாம் மனம் போல் உறவாடி

மறந்தே போச்சு ரொம்ப நாளாச்சு
மடிமேல் விளையாடி நாம் மனம் போல் உறவாடி

இதுதான் இடமா நினைத்தது வருமா
இடமுண்டு விளையாட
எதற்க்கும் பொழுதுண்டு உறவாட

மறந்தே போச்சு ரொம்ப நாளாச்சு
மடிமேல் விளையாடி நாம் மனம் போல் உறவாடி

மெதுவாய் தொட்டாட மணிவாய் முத்தாட
வருவாய் என் கண்மணி
விறைவாய் வந்திங்கு நிறைவாய் என் பங்கு
தருவாய் என் பொண்மனி

கிளிவாய் கொஞ்சாது கனிவாய் இங்கேது
அறிவாய் என் கண்ணனே
மறைவாய் வந்து எந்தன்
மலர்வாய் முத்தங்கள்
பெறுவாய் என் மன்னனே

மறந்தே போச்சு ரொம்ப நாளாச்சு
மடிமேல் விளையாடி நாம் மனம் போல் உறவாடி

முதல் நாள் கல்யானம் மறு நாள் கச்சேரி
நெடு நாள் உல்லாசம் தான்
முதல் நாள் கல்யானம் மறு நாள் கச்சேரி
நெடு நாள் உல்லாசம் தான்

ஒரு நாள் இல்லாமல் திரு நாள் கொண்டாட
வருவேன் உன்னோடு நான்
ஒரு நாள் இல்லாமல் திரு நாள் கொண்டாட
வருவேன் உன்னோடு நான்

கொடுத்தாள் முந்நூறு கொடுப்பேன் எந்நூறு
தடுத்தாள் என்னாவது
கொடுத்தாள் முந்நூறு கொடுப்பேன் எந்நூறு
தடுத்தாள் என்னாவது
எடுத்தேன் கையோடு இணைத்தேன் நெஞ்சோடு
இடந்த்தான் இன்றாவது

மறந்தே போச்சு ரொம்ப நாளாச்சு
மடிமேல் விளையாடி நாம் மனம் போல் உறவாடி

மறந்தாபோகும் மனசுக்கு தெரியும்
இடமுண்டு விளயாட ஹோ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: