813 ஆடிப்பாடும் அழகான என் தங்கை

//தாயாக நீ மாறும் திருநாளிலே.. இந்த தங்கைக்கு சீர் தந்து பாராட்டுவேன்
ஆசைகளோ இசைப்பாடுமே .. ஆசைகளோஓஓ இசைப்பாடுமே .. அழியாத உன் வாழ்க்கை கலைகாவியம் எழில் ஓவியம் .. ஆடிப்பாடும் அழகான என் தங்கைமானுக்கு
என்றும் காவல் நான் தானே என் செல்ல கண்ணுக்கு.. நீதானே நான் கண்ட திருசன்னதி
அண்ணன் நீயின்றி எனக்கேது மன நிம்மதி.. உன் அன்பு வற்றாத தலைக்காவிரி
என்றும் உனைப்போலே ஒரு சொந்தம் வருமோ இனி.. மறு ஜென்மங்கள்.. உண்மையென்றால்.. மறு ஜென்மங்கள்ள்ள்.. உண்மையென்றால்
உன் தங்கை நானாக வரவேண்டுமே.. வரம் வேண்டுமே//

பாடியவர்கள்:அண்ணன் பாலுஜி, தங்கை சைலஜா
படம்: தங்கைக்கு ஒரு தாலாட்டு
isai: sankar ganesh
lyrics kaaLithaasan

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

உலலலாய்ய்ய்யி ஆராரிரோ ஆராரிரோ லாஆஅயி
உலலலாய்ய்ய்யி ஆராரிரோ ஆராரிரோ

ஆடிப்பாடும் அழகான என் தங்கை மானுக்கு
என்றும் காவல் நான் தானே என் செல்ல கண்ணுக்கு

ஆடிப்பாடும் அழகான என் தங்கைமானுக்கு
என்றும் காவல் நான் தானே என் செல்ல கண்ணுக்கு

எந்தன் கண்ணில் ஒளி நீயென்று உணர்ந்து கொள்ளம்மா
மண்ணில் உயிரும் நீயம்மா
தாயைப் போலே தொட்டில் கட்டி தாலாட்டு சொல்லுவேன்
நாளூம் உந்தன் வாழ்வில் இங்கே நதியாக ஓடுவேன்

ஆடிப்பாடும் அழகான என் தங்கைமானுக்கு
என்றும் காவல் நான் தானே என் செல்ல கண்ணுக்கு

கல்யாண எழில் மேடை நீ காணவே
இந்த கண்ணோடு கனவொன்று நான் காண்கிறேன்

தாயாக நீ மாறும் திருநாளிலே
இந்த தங்கைக்கு சீர் தந்து பாராட்டுவேன்
ஆசைகளோ இசைப்பாடுமே
ஆசைகளோஓஓ இசைப்பாடுமே
அழியாத உன் வாழ்க்கை கலைகாவியம் எழில் ஓவியம்

ஆடிப்பாடும் அழகான என் தங்கைமானுக்கு
என்றும் காவல் நான் தானே என் செல்ல கண்ணுக்கு

நீதானே நான் கண்ட திருசன்னதி
அண்ணன் நீயின்றி எனக்கேது மன நிம்மதி
உன் அன்பு வற்றாத தலைக்காவிரி
என்றும் உனைப்போலே ஒரு சொந்தம் வருமோ இனி
மறு ஜென்மங்கள்.. உண்மையென்றால்
மறு ஜென்மங்கள்ள்ள்.. உண்மையென்றால்
உன் தங்கை நானாக வரவேண்டுமே.. வரம் வேண்டுமே

ஆடிப்பாடும் அழகான என் தங்கைமானுக்கு
என்றும் காவல் நான் தானே என் செல்ல கண்ணுக்கு

எந்தன் கண்ணில் ஒளி நீயென்று உணர்ந்து கொள்ளம்மா
மண்ணில் உயிரும் நீயம்மா
தாயைப் போலே தொட்டில் கட்டி தாலாட்டு சொல்லுவேன்
நாளூம் உந்தன் வாழ்வில் இங்கே நதியாக ஓடுவேன்

ஆராரிரோ ஆராரிரோ உலலலாய்ய்ய்யி
ஆராரிரோ ஆராரிரோ உலலலாய்ய்ய்யி
ஆராரிரோ ஆராரிரோ உலலலாய்ய்ய்யி
ஆராரிரோ ஆராரிரோ உலலலாய்ய்ய்யி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: